Hiển thị 1–12 của 37 kết quả

Sản Phẩm Cá Basa

BASA CẮT KHOANH

Thực phẩm chế biến

BASA CẮT MIẾNG TẨM BỘT XÙ

Sản Phẩm Cá Basa

BASA FILLET SEMI-TRIMMED

Sản Phẩm Cá Basa

BASA FILLET UN-TRIMMED

Sản Phẩm Cá Basa

BASA FILLET WELL-TRIMMED

Sản Phẩm Cá Basa

BASA NGUYÊN CON

Sản Phẩm Cá Basa

BASA NGUYÊN CON KHÔNG ĐẦU

Sản Phẩm Cá Basa

BASA PHI LÊ CẮT MIẾNG

Sản Phẩm Cá Basa

BASA PHI LÊ CÒN DA

Thực phẩm chế biến

BASA TẨM BỘT XÙ

Sản Phẩm Cá Basa

BASA XẺ BƯỚM