Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Sản Phẩm Cá Basa

BASA CẮT KHOANH

Sản Phẩm Cá Basa

BASA FILLET SEMI-TRIMMED

Sản Phẩm Cá Basa

BASA FILLET UN-TRIMMED

Sản Phẩm Cá Basa

BASA FILLET WELL-TRIMMED

Sản Phẩm Cá Basa

BASA NGUYÊN CON

Sản Phẩm Cá Basa

BASA NGUYÊN CON KHÔNG ĐẦU

Sản Phẩm Cá Basa

BASA PHI LÊ CẮT MIẾNG

Sản Phẩm Cá Basa

BASA PHI LÊ CÒN DA

Sản Phẩm Cá Basa

BASA XẺ BƯỚM

Sản Phẩm Cá Basa

CÁ BASA PHI LÊ MỘT NẮNG

Sản Phẩm Cá Basa

DA CÁ BASA